Lest we Forget

Graven Stichting
Brabant

Algemeen

Na vier jaar Duitse bezetting werd Eindhoven op 18 september 1944 bevrijd als onderdeel van de militaire operatie Market Garden. Sindsdien leven wij in een vrij land, in vrede en welvaart.

Het is moeilijk voor te stellen hoe het is onder vreemde bezetting te leven of in een land met een overheid die vrijheid onderdrukt. Zeker voor ons in de westerse wereld geldt dat. En vooral ook voor jongere generaties die het verleden waarin oorlog en bezetting aan de orde van de dag waren, alleen uit verhalen kennen.

Toch is vrijheid een begrip dat nog steeds en in toenemende mate speelt. Vrijheid is geen vanzelfsprekende zaak, dat maken berichten over vluchtelingen en asielzoekers uit diverse landen ons regelmatig duidelijk.

Daarom is het zinvol onze herwonnen vrijheid in herinnering te blijven houden. Om te weten hoe het was en hoe veel betekenis vrijheid en vrede voor ons hebben. Noodzakelijk daarbij is je vragen te stellen over wat vrede tegenwoordig inhoudt en hoe herdenken nu betekenis voor iedereen kan hebben.

Visie

De Stichting zet zich in om de adoptie van graven van geallieerde bevrijders door burgers, scholen, instellingen en belangstellenden te stimuleren.

Hiertoe zijn een aantal adoptieprogramma’s ontwikkeld. Niet alleen individuele graven van bevrijders kunnen worden geadopteerd (dit zal meestal plaatsvinden door geïnteresseerde particulieren) doch ook meerdere graven van bevrijders welke samen in een legeronderdeel hebben gevochten.

Een school kan bijvoorbeeld met de adoptie van meerdere graven van een legeronderdeel inspelen op de gebeurtenissen van dat legeronderdeel en daarop een lesprogramma ontwikkelen of de gebeurtenissen van dat onderdeel verder uitlichten. Uiteraard staat deze adoptiemogelijkheid ook open voor onderneming of instellingen.

Doel/Adoptie

Voor de adoptant is het interessant uit te zoeken wie er begraven ligt en wat belangrijker is, wat deed hij, waar sneuvelde hij of waar heeft hij gewoond?

Deze informatie is niet beschikbaar bij de Stichting of op de begraafplaats. Het doel moet zijn de gesneuvelde als het ware te laten herleven en wellicht in contact te komen met nabestaanden. De stichting streeft adoptie en onderzoek na in meerdere soorten. Niet alleen de persoon zelf maar ook zijn eenheid of makkers.

Omdat de database nieuw is zal het in het begin tijd kosten om informatie te zoeken en aan te vullen.