Lest we Forget

Graven Stichting
Brabant

Werkwijze

De Stichting zet zich in om de adoptie van graven van geallieerde bevrijders door burgers, scholen, instellingen en belangstellenden te stimuleren.

Hiertoe zijn een aantal adoptieprogramma’s ontwikkeld. Niet alleen individuele graven van bevrijders kunnen worden geadopteerd (dit zal meestal plaatsvinden door geïnteresseerde particulieren) doch ook meerdere graven van bevrijders welke samen in een legeronderdeel hebben gevochten.

Een school kan bijvoorbeeld met de adoptie van meerdere graven van een legeronderdeel inspelen op de gebeurtenissen van dat legeronderdeel en daarop een lesprogramma ontwikkelen of de gebeurtenissen van dat onderdeel verder uitlichten. Uiteraard staat deze adoptiemogelijkheid ook open voor onderneming of instellingen.

Hoe komt de Stichting aan de benodigde fondsen?

De inkomsten van de Stichting bestaan uit revenuen uit de adoptieprogramma’s, ‘losse’ donaties (zonder dat een graf wordt geadopteerd), subsidies, schenkingen en inkomsten uit erfstellingen en legaten. Ten behoeve van de ontvangst van deze fondsen is door de Stichting een bankrekening geopend bij de Rabobank. Er vinden geen contante ontvangsten plaats.

Vermogen

Het vermogen uit de Stichting bestaat uitsluitend uit een bankrekening en een website. De Stichting bezit geen inventaris, of andere materiële activa.

Het vermogen van de Stichting kan uitsluitend aangewend worden voor het doel waarvoor zij opgericht is; bij het opheffen van de Stichting is bepaald dat het vermogen uitsluitend ten goede kan komen aan een andere ANBI Stichting.