Lest we Forget

Graven Stichting
Brabant

Huisregels van de Stichting

Toewijzen van de adoptie van een graf
Alleen het bestuur van de Stichting is bevoegd om een graf toe te wijzen. Een adoptie is pas geldig na ontvangst door de adoptant van een certificaat dat is getekend door de voorzitter en secretaris van de Stichting.

Bezoek van het graf
Verwacht wordt dat de adoptant een aantal keer per jaar de begraafplaats bezoekt. De frequentie hiervan bepaalt de adoptant zelf.

Bloemen leggen
Het is de bedoeling dat de adoptant op gezette tijden of bij speciale gelegenheden (bv. 4 mei dodenherdenking) bloemen legt bij het graf. Houdt u rekening met de huisregels van de begraafplaats!

Kosten
Als tegemoetkoming in door de Stichting te maken kosten wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd van minimaal € 15,00 per adoptie verzocht. Wilt u de Stichting met een groter bedrag steunen dan wordt dit met buitengewone dankbaarheid aanvaard. Schenkingen worden door de belastingdienst geaccepteerd als fiscaal aftrekbaar.


Wilt u doneren of schenken ‘op maat’ zonder een graf te adopteren, neemt u dan contact met ons op!


Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL76 RABO 0192031236 tnv Gravenstichting Brabant, RSIN 854358195.